logo
Arhiva Reviste
Parteneri
Newsletter
Aboneaza-te la newsletter-ul ResurseSpirituale.ro pentru a afla cele mai recente aparitii.

E-mail:
 

RS21: Predicarea care transforma 2008


Nr.descarcari: 2682

Descriere

Scopul majoritãtii predicatorilor este ca predicarea lor sã producã o schimbare cel putin în viata unora dintre ascultãtorii lor, dacã nu a tuturor. Nu intentia lor constituie o problemã, ci mijloacele folosite pentru atingerea acestui scop înalt. Scopul acestui numãr al revistei Resurse spirituale este sã ofere resurse, modele si încurajare pentru predicatori, ca acestia sã practice o predicare care transformã, nu doar ocazional, ci în mod constant.  
Pentru predicatorii penticostali, cel mai evident model pentru o astfel de predicare este mesajul transmis de apostolul Petru în ziua Cincizecimii. Dintre toate predicile tinute de toti predicatorii în toate locurile de pe pãmânt de-a lungul secolelor istoriei bisericii, nici una nu a avut un efect transformator atât de puternic ca acest mesaj. Predica lui Petru a marcat începutul unui lant de mesaje care în cele din urmã va ajunge „pânã la marginile pãmântului“ (Fapte 1:8) din punct de vedere geografic, demografic si istoric.
În primul rând, Isus Hristos S-a aflat în centrul acelui mesaj. El este personajul principal si toate celelalte pãrti al mesajului au de-a face cu cine este Isus Hristos, ce a fãcut El si care este  semnificatia acestei lucrãri din punctul de vedere al planului lui Dumnezeu si al omenirii. Deoarece „în nimeni altul nu este mântuire“ (Fapte 4:12) si transformarea efectivã este posibilã numai printr-o relatie realã cu El (2 Cor. 5:17), Isus Hristos Se va afla întotdeauna în centrul unei predici care transformã.
De asemenea este de remarcat faptul cã mesajul a fost bazat pe Biblie. Unsprezece dintre cele douãzeci si douã de versete ale mesajului sunt citate directe din Scripturã, si anume, din cartea prorocului Ioel si din Psalmi, iar alte patru versete sunt aplicatii ale acelor citate. Deoarece Biblia, în întregimea ei este „Cuvântul lui Dumnezeu . . . viu si care rãmâne în veac“ (1 Petru 1:23) si prin care am fost nãscuti din nou, noi trebuie sã acceptãm provocarea apostolului Pavel, de a „propovãdui Cuvântul“ (2 Timotei 4:2), dacã dorim sã practicãm o predicare care transformã.
Mai mult, observãm cã mesajul a fost transmis de un predicator „plin de Duhul Sfânt“ (Fapte 2:4). Deoarece Duhul Sfânt a fost trimis de Dumnezeu pentru a convinge lumea de pãcat, neprihãnire si judecatã (Ioan 16:8), pentru a mãrturisi despre Domnul Isus (Ioan 15:26) si pentru a-i cãlãuzi pe ascultãtori în tot adevãrul, cu toatã puterea eliberatoare si transformatoare de vieti a acestuia (Ioan 16:13; 8:32; Iacov 1:18), prezenta Lui este absolut indispensabilã. Despre Petru citim cã a fost un bãrbat „plin de Duhul Sfânt“ nu numai când a predicat, ci si înainte si dupã ce a tinut acea predicã extraordinarã (Fapte 4:8).
Datoritã împuternicirii Duhului Sfânt, mesajul lui Petru este descris în termeni profetici. Verbul grecesc apophthengomai din Fapte 2:14 se referã în general la o vorbire profeticã, inspiratã. La fel ca prorocii din vechime, care „au vorbit de la Dumnezeu, mânati de Duhul Sfânt“ (2 Petru 1:21), mesajul lui Petru nu a fost rezultatul elocventei si a întelepciunii omenesti, ci a fost inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (1 Cor. 2:4). Duhul Sfânt dã atât viatã, cât si directie mesajului (1 Cor. 2:13), astfel încât acesta are franchetea si prospetimea care îi transformã pe ascultãtori.  
Un astfel de mesaj profetic nu comunicã pur si simplu niste informatii, ci produce acel rãspuns al inimilor „strãpunse“ din ziua Cincizecimii: „Fratilor, ce sã facem?“ (Fapte 2:37). Predicarea care transformã comunicã ascultãtorilor într-un mod extrem de clar ce trebuie sã facã în urma primirii mesajului: „Ti s-a arãtat, omule, ce este bine“, a declarat prorocul Mica „si ce cere Domnul de la tine“ (Mica 6:8). Ca tânãr predicator, am fost provocat de unul dintre profesorii mei sã-mi pun de fiecare datã când pregãtesc o predicã urmãtoarele întrebãri: „Care este scopul acestui mesaj? Ce trebuie sã facã ascultãtorii mei dupã ce îl vor auzi? Cum vor sti ei acest lucru?“ Predicarea care transformã dã rãspunsuri clare si practice inimii care cautã.
Acest fel de predicare penticostalã va transforma persoane, biserici si comunitãti. Aceasta va produce schimbãri. Acestui scop îi este dedicat prezentul numãr al revistei Resurse Spirituale.
Ian R. Hall, Ph.D.

Sfaturi practice penru predici biblice puternice

1. Predicati pasaje biblice, nu doar subiecte extrase din aceste pasaje.
  2. Îmbogãtiti pregãtirea predicii prin rugãciune în timp ce faceti exegezã atât pe text cât si în viata de zi cu zi.
  3. Ajutati ascultãtorii sã înteleagã cum li se adreseazã Cuvântul lui Dumnezeu
personal, si ajutati-I sã rãspundã la acel Cuvânt.
  4. Sã aveti o structurã clarã, limpede a predicii, în care ideile sã fie prezentate
într-o ordine corectã.
  5. Veniti cu informatii interesante pentru cã vã adresati unei generatii
informationale.
  6. Din când în când folositi mijloace mass-media.
  7. Fiti veridici, relevanti si pe întelesul ascultãtorilor.
  8. Oamenii au  minte, vointã si sentimente, adresati-vã la toate trei în
predica voastrã.
  9. Nu vã fie teamã sã-i chemati pe oameni la pocãintã si la sfintenie biblicã.
10. Nu compromiteti doctrina sãnãtoasã a Bibliei de dragul experientelor si
miturilor populare.
11. Stimulati oamenii sã se implice în evanghelizare si alte misiuni.
12. Iubiti-vã ascultãtorii.
—    Michael VanDoren, D.Min., Lakeland, Florida

Carti recomandate

Fiii ratacitori si cei ce ii iubesc Ruth Bell Graham

 

Un cuplu dupa inima lui Dumnezeu Elizabeth George, Jim George

 

Uneori castigi alteori inveti: Cum sa transformi un esec intr-un castig John C. Maxwell

 

Pantec fara prunc, suflet incercat Marlo Schalesky

 

Biblia de studiu pentru copii - Coperta cartonata Life Publishers

 

Un tanar dupa inima lui Dumnezeu Jim George

 

Puterea rugaciunii de a schimba casnicia ta Stormie Omartian

 

Cum sa slabesti sanatos Gary Smalley

 

Faptele apostolilor Stanley Horton

 

O fata dupa inima lui Dumnezeu Elizabeth George

 

Biblia de studiu pentru o viata deplina, Editie lux-Coperta piele neagra, auriu, index de cautare, fermoar Life

 

Cu capul in nori Karen Witemeyer